“Kwogera: Felista Di Superstar Ategekeddwa okulwanyisa ku Crocodile”

“Kwogera: Felista Di Superstar Ategekeddwa okulwanyisa ku Crocodile”

Emyaka gyonna gye mbeera eri okuwereza, era emisimu gyonna gy’okuba yebabirwa! Felista Di Superstar atandikira omuyimbi gwe ogw’obulungi ‘Crocodile’, gye gategekerebwa ku YouTube mu ggya gye li ku-akawunti ye.

‘Crocodile’ lwe guvuga era gye lwanulaamu, kyogambye Felista Di Superstar okuwambaawo mu mazima era bwe gategekerebwa n’abasirikale abamu ku ggulu. Omwenge ogw’okuyiga n’okubaatira mu kukukwatako okulungi okusingawo nga tetunonya.

Felista Di Superstar agenda ateekebwa mu ‘Crocodile’, agambye enkwe y’omusango era abaza abalala nga banakaza n’emikisa y’okufuuka eky’obuwagizi obw’emu n’okuzannyamu n’obulimba.

Felista Di Superstar okwetegekebwa bwe yabadde mukulu ow’emyimba oba amawulire, obutazalirwa ekintu kino mu muziki ogw’ebiriisa ku nsonga ya Uganda. Omulimu gw’omuziki n’okuyiga kwe gy’ebuza abayimbi abalala okutandikira emirimu ye, n’okutuumirira ku nkola y’abayimbi abasirikale abamu okulambula era okumanya.

Noola amagezi ga ‘Crocodile’ n’okoze omulimu ogw’okusindikira omugagga omulimi gw’emyimba oba amawulire.

Yeebale Felista Di Superstar mu bye atekawo bwe gabaako nga atunze mu bakulu abatya okutandikira era abasirikale ababaddewo ebigambo ebyo mu muziki ogw’obulungi era eza ku mmere y’Abayigirizwa ba Uganda.

Linya ezimu gy’emizikiriza

Spotify: https://open.spotify.com/album/6zetV8PqCy3wzewQw9XXpl

About The Author

Ken

Ken is a Male blogger working with chonjo.co.ke to deliver fast, accurate and best curated African content to all readers within across Africa and the globe entire globe..

Recent Videos

Loading...