Oluyimba ly’omulimu lwa Daddy Andre “So” lwaakubiriza okuva ku YouTube.

Oluyimba ly’omulimu lwa Daddy Andre “So” lwaakubiriza okuva ku YouTube.

Daddy Andre, omuyimbi omulungi n’omulimu w’ekisobozobozo afuuse okusindikira oluyimba lw’omuyimbi we, “So,” nga kye kiggyaamu okuleeta obugagga ku YouTube, okuwanguyira amawulirewano ku minte egy’okuva.

Luyimba olulumba luno neyinza okuva mu kigambo kya Daddy Andre, era nebyayogerako ku bantu abalala n’abakyala abalala b’omuziki. Okuwulira kwekulaba obwesige ebiraga obusanyufu n’okwogera kw’oluyimba lulufuzibwa abantu mu by’obutonde n’obw’okufuna obukakanyavu.

Ekigambo kikulu n’okwagala ku luyimba luno kwekulinda obulamu bw’abantu mu kubikkulirwa okuva mu bifo n’omwendo. Okwagala kwa Daddy Andre okuzannyira mu lwazi era obubaka obw’oluyimba bwe bweggya ku ntebe, luno oluyimba luvaako wakati obw’omuweereza obwa omulimu, lw’ekitabuse lwe liimu obulamu obukomya.

“So” teyagala obuwuwoolera okuva mu kuweereza okw’oluyimba era n’okuyimirirako obutakaliriza bw’okulungamya obw’abantu. N’okwagala kw’oluyimba luno okuleeta obugagga obw’okwagala n’okwagala ku kiseera eky’okwambala obulamu, oluyimba luno lunaakula okutambulira ekisangibwa kuwera ne kubikkulirwa.

Ng’abantu abalala n’abakyala abalala b’omuziki bakwatiddwa okukyusa ku YouTube okukuba amawulirewano, tuyinza okuba wazi nti Daddy Andre yawakubiriza obugagga obw’obwongo bw’omuyimbi we okulaba oluyimba olulumba. Okusinzira, oluyimba luno lukyali mu bitundu ebyenjawulo nga DSPs w’olulimi lw’abantu okwagala.

Temukyusula amawulirewano ku YouTube okuddamu oluyimba.

 

About The Author

Ken

Ken is a Male blogger working with chonjo.co.ke to deliver fast, accurate and best curated African content to all readers within across Africa and the globe entire globe..

Recent Videos

Loading...